fbpx

Οι θέσεις-απαντήσεις του Γιώργου Κουράση για το ΧΕΥ9 και τη διαχείριση των απορριμμάτων. «Καινοτόμος Πρόταση για Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Ευρισκόμενοι λίγες ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, η εύκολη λύση για μένα θα ήταν, λαϊκίζοντας, να δηλώσω, ότι θα ήθελαν να ακούσουν οι περίοικοι του ΧΕΥ9.


Όμως στην αυτοδιοικητική μου πορεία αλλά και στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι ειλικρινής και υπεύθυνος και κυρίως χρήσιμος στο ευρύτερο Κοινωνικό Σύνολο και όχι αρεστός στους λίγους. Να θυμίσω, ότι ο μοναδικός αυτός ιδιόκτητος πλέον του Δήμου χώρος, έγινε εφικτό να αποκτηθεί, χάρις στην επί θητείας μου ως Δημάρχου, οικονομική εξυγίανση του Δήμου και τα ταμειακά διαθέσιμα που άφησα στην παρούσα Διοίκηση (και βεβαίως έχω υπερψηφίσει την απόκτησή του).

Οι θέσεις τις Δημοτικής μας παράταξης είναι οι εξής:

1. To μοντέλο που προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ) για τη διαχείριση των απορριμμάτων εντός των Δήμων της Αττικής, απέτυχε ως ήταν ίσως αναμενόμενο από πολλούς, παταγωδώς. Σε κανέναν, ουσιαστικά, Δήμο, δεν προχώρησε η δημιουργία παρόμοιων εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων. 


Και τούτο γιατί ιδίως στους Δήμους της πρώην Νομαρχίας Αθηνών, δεν υπάρχει η δυνατότητα για θεσμοθετημένους χώρους, που θα μπορούν να φιλοξενήσουν, τέτοιες εγκαταστάσεις που να πληρούν στοιχειώδεις κανόνες και όρους περιβαλλοντικούς.


Η δραστηριότητα αυτή, της επεξεργασίας των απορριμμάτων, προφανώς και θα πρέπει να γίνεται σε περιφερειακές εγκαταστάσεις για ομάδες Δήμων, όπως προέβλεπε ο παλαιότερος ΠΕΣΔΑ.


Επομένως, για το ΧΕΥ9 και οιοδήποτε χώρο εντός του Δήμου μας, η Διοίκησή μας, δεν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία οιασδήποτε μορφής δραστηριότητα που να αφορά σε επεξεργασία απορριμμάτων (ΚΔΑΥ, μονάδες κομπόστ, κ.λπ.).

2. Είναι γνωστό ότι η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων όπως σε όλη την προηγμένη Ευρώπη περνά από την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και ιδίως των νέων, ώστε να καλλιεργηθεί «κουλτούρα» ανακύκλωσης και επανάκτησης στην πηγή. Σε έναν ακόμη τομέα που η Διοίκηση Ρούσσου υστέρησε δραματικά.


Επομένως, η πρότασή μας για την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ΧΕΥ9, είναι η δημιουργία ενός καταπράσινου χώρου Περιβαντολλογικής εκπαίδευσης των μαθητών και λοιπών πολιτών, κατά τα πρότυπα του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και αίθουσα βιωματικής εκπαίδευσης.


Στο χώρο αυτό, θα μπορούν να μαθαίνουν οι νέοι μας και οι πολίτες, από ειδικούς, τη σημασία της ανακύκλωσης αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας κλπ. Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ήδη διενεργεί ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον οποίο είμαι Πρόεδρος σε όλους τους Δήμους -Μέλη του.


3. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι σκληρά στο Δήμο μας, για να έχουμε την πόλη μας καθαρή στερούνται ενός αξιοπρεπούς χώρου, για την φιλοξενία τους κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους (αποδυτήρια κ.λπ.) αλλά και γραφείων εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Επομένως, η πρότασή μας είναι η δημιουργία στο ΧΕΥ9 περιορισμένης έκτασης, δημιουργία Γραφείου Πρασίνου και Υπηρεσίας Καθαριότητας.

4. Είναι επίσης γνωστό ότι στο Δήμο μας, λείπει χώρος στάθμευσης των οχημάτων της Υπηρεσίας καθαριότητας. Με δεδομένο ότι οι χώροι αυτοί μπορεί και πρέπει να είναι υπόγειοι, το θέμα θα αντιμετωπισθεί με ενδελεχή εξέταση όλων των ενδεδειγμένων χώρων του Δήμου που θα μπορούσαν αφ’ ενός να εξυπηρετούν τις ανάγκες της Υπηρεσίας αφ’ ετέρου να μην υπάρχει όχληση στον οικιστικό ιστό.

Για τους παραπάνω λόγους:


Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 18 Μαΐου 2019 με τους κατοίκους της περιοχής του Πατήματος είχα την ευκαιρία να διευκρινίσω, με λίγα λόγια, τις άμεσες ενέργειες οι οποίες θα λάβουν χώρα στην περίπτωση της εκλογής ως Δήμαρχος της πόλης μας :

Ως νέα Διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου δηλαδή ως νέα Προϊσταμένη Αρχή του δήμου θα προχωρήσουμε με αιτιολογημένη απόφαση μας, άμεσα στην ακύρωση της υπάρχουσας απόφασης για την διεξαγωγή των επιμέρους διαγωνισμών και στην ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

Η ματαίωση της διαδικασίας θα λάβει χώρα κυρίως για όλους αυτούς τους επιτακτικούς λόγους που διατυπώθηκαν στην συνάντηση με τους κατοίκους αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και πάνω από όλα προς όφελος όλων των δημοτών του Χαλανδρίου και εν γένει για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ωστόσο στην περίπτωση που μέχρι τις 31 Αυγούστου έχει προκύψει κατακύρωση του διαγωνισμού, για κάποια από τις εν θέματι μελέτες, η διοίκηση μας ως νέα Αναθέτουσα Αρχή του δήμου με αιτιολογημένη απόφαση της θα προχωρήσουμε στην διάλυση της δημόσιας σύμβασης με την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία.

Χαλάνδρι Σε Δράση… Με το βλέμμα στα παιδιά μας!

📍 Κατσουλιέρη 1 & Α. Γκίνη, Χαλάνδρι
🌐 www.halandrisedrasi.gr
📧 info@halandrisedrasi.gr
📞 210 6898 358

#HalandriSeDrasi#GiorgosKourasis — at Πατημα Χαλανδριου.