Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δήμου, πέρα από την οικονομική αναδιοργάνωση, κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει και η εσωτερική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, ενός προγράμματος που σχεδιάστηκε το 2010 με στόχο τη διοικητική μεταρρύθμιση στους ΟΤΑ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήρθε αντιμέτωπη με μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, που, σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν προετοιμασμένη να καλύψει. Είτε γιατί απαιτούνταν επιπλέον οικονομικοί πόροι για να υποστηρίξουν ορισμένες από αυτές είτε γιατί από άλλες προέκυπταν μεγάλες ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό. Γιώργος_Κουράσης_Δήμαρχος_Χαλανδρίου_Αναδιοργάνωση_Υπηρεσιών Ένα μεγάλο πλήγμα, υπήρξε η απώλεια της δημοτικής αστυνομίας, που όχι μόνο πρόσφερε ένα αίσθημα ασφάλειας στους δημότες αλλά συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εσόδων του Δήμου με τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και του παραεμπορίου. Για να απαντήσει στο γρίφο της προσαρμογής του στο νέο καθεστώς, που, δυσχεραίνεται συνεχώς από τη δημοσιονομική πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης, ο Δήμος μας έπρεπε να στραφεί στο εσωτερικό του και να αντλήσει τη δύναμη να ανταπεξέλθει βασιζόμενος στο δυναμικό που ήδη διαθέτει. Για το λόγο αυτό:
  • Προχώρησε σε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και ενισχύοντας με επιπλέον προσωπικό τις υπηρεσίες εκείνες που καλούνται να επωμισθούν το μεγαλύτερο φορτίο.
  • Προχωρά στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του Δήμου, με την προμήθεια ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών και κατά συνέπεια την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους.
  • Έφερε για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου και δημιούργησε μια δομή πιο στέρεα, με σωστά κατανεμημένες αρμοδιότητες και πιο ευέλικτη λειτουργία.
  • Προχώρησε σε αλλαγές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων προσπαθώντας να δώσει μια νέα πνοή στη φιλοσοφία της υπηρεσιακής διοίκησης.
  • Ολοκλήρωσε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, την πλήρη ενσωμάτωση των νομικών προσώπων του Δήμου στον κύριο οργανισμό του προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.