Η προσπάθεια που καταβλήθηκε τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από τις υπηρεσίες του Δήμου, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη λόγω των απρόβλεπτων και δυσάρεστων συγκυριών των τελευταίων ετών στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ολοένα βαθύτερη οικονομική κρίση δημιούργησε ένα νέο ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον το οποίο απείλησε επανειλημμένα τόσο τους οικονομικούς όσο και τους στελεχιακούς πόρους του Δήμου.
Ο Δήμος μας όχι μόνο ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προέκυψαν και ολοένα προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τις συνεχείς ανατροπές και τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών, επιπρόσθετα όφειλε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να αναθεωρήσει πρακτικές και στρατηγικούς σχεδιασμούς ώστε να επιτύχει μια υγιή και αξιοπρεπή πορεία.
Όπως ήδη αναφέραμε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα τις συνέπειες της ύφεσης καθώς αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το κύριο πεδίο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής της κεντρικής κυβέρνησης. Καλείται, επίσης, να σηκώσει το αυξημένο φορτίο της υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής οργανώνοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών που απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και ιδιαίτερα στους φτωχούς, τους ανέργους και τους κοινωνικά ευπαθείς αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα σημαντική μείωση στους οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό της.
Αντιδρώντας στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, εντός του οποίου ο Δήμος μας κλήθηκε να λειτουργήσει, η Διοίκηση, σε συνεργασία, με τις Υπηρεσίες ανέπτυξε σταδιακά και με συνεχή προσπάθεια ένα μηχανισμό για να ανταποκριθεί με

επάρκεια στις ανάγκες των καιρών, ο οποίος κινείται κυρίως γύρω από δύο βασικούς άξονες: την οικονομική αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών καθώς και την πλήρη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του κοινωνικού και αναπτυξιακού έργου.
Σημείο Αναφοράς: Σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών, ο Δήμος κατάφερε να απορροφήσει από τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για όλους τους τομείς δράσης του πάνω από 13.000.000,00 € ενώ άλλα 3.000.000,00 € περίπου δεσμεύτηκαν από το Πράσινο Ταμείο.

Γιώργος_Κουράσης_Δήμαρχος_Χαλανδρίου_Αντιμετπώπιση_Προβλημάτων