Κοινωνικές Δομές

Home → Κοινωνικές Δομές

Αύξησης της παροχετευτικότητας του ρέματος Χαλανδρίου

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλει ο Δήμος για την υλοποίηση έργων, μέσω άλλων φορέων της κεντρικής διοίκησης. Έτσι, μετά από συνεχείς πιέσεις τόσο της Διοίκησης όσο των υπηρεσιών του, ξεκίνησε και προχωρά με ταχείς ρυθμούς το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της «Αύξησης της παροχετευτικότητας του ρέματος Χαλανδρίου», το οποίο και αναμένεται να δώσει λύση στα πλημμυρικά φαινόμενα που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της περιοχής.

Περισσότερα

Ενίσχυση καθαριότητας

Ενίσχυση καθαριότητας με νέους κάδους απορριμμάτων! Με 360 νέους πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων ενισχύει ο Δήμος Χαλανδρίου τον εξοπλισμό καθαριότητας για το έτος 2014. Εκτιμάται ότι από τους παλαιούς κάδους περίπου οι μισοί, δηλαδή 150 τεμάχια, είναι λειτουργικοί και θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου.

Περισσότερα

Αγωγοί Ακαθάρτων Πάτημα ΙΙ

Στον τομέα της υλοποίησης τεχνικών έργων, ο Δήμος μας έχει να επιδείξει μια σειρά επιτυχημένων προτάσεων, οι οποίες βασίστηκαν στη συστηματική και ακαταπόνητη προσπάθεια των υπηρεσιών μας. Ένα έργο που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη είναι οι αγωγοί ακαθάρτων και οι εξωτερικές συνδέσεις τους στην περιοχή Πάτημα ΙΙ. Με το έργο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστούν αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 12.000 μέτρων και 250 εξωτερικές συνδέσεις θα εξυπηρετούν 2.850 κάτοικοι.

Περισσότερα

Απαλλοτρίωση της Πλατείας Κιοσέ

Μεγάλη επιτυχία για τη δημοτική αρχή είναι η λύση ενός χρόνιου προβλήματος του Δήμου. Η απαλλοτρίωση της Πλατείας Κιοσέ (Ο.Τ. 567,569) με την εξασφάλιση 2.700.000,00 € μέσα από το πρόγραμμα «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις» του Πράσινου Ταμείου είναι πλέον εφικτή.

Περισσότερα

Έργο Φραγκοκλησιάς

Ξεκίνησε το πολυαναμενόμενο έργο κατασκευής της οδού Φραγκοκλησιάς! Στο έργο περιλαμβάνεται η οδοστρωσία, η συμπλήρωση των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων, η κατασκευή πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου στη βόρεια πλευρά της οδού, η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και η σύνδεσή τους με τον υφιστάμενο και τον υπό κατασκευή αγωγό ομβρίων, ο ηλεκτροφωτισμός, η φύτευση στην αριστερή πλευρά της οδού, η σήμανση και οι διαγραμμίσεις καθώς και σιδηρά κιγκλιδώματα στα υφιστάμενα ...

Περισσότερα

Τα νεα μας

 
Background
Color scheme